« terug naar vorige pagina

Zorg voor kwetsbare ouderen

Samenhangende zorg is erg belangrijk bij de zorg voor ouderen. De huisarts speelt hierbij een centrale rol en biedt voortdurende, algemene en op de context gerichte zorg. Veel van de zorg die de huisarts aan ouderen verleent, valt onder de basiszorg van de huisarts.

Dit omvat onder andere het tijdig opsporen van aandoeningen die behandeling of begeleiding vereisen, zoals evenwichts- en nierfunctiestoornissen. Bij veelvoorkomende multi-morbiditeit en polyfarmacie is medicatieveiligheid en samenwerking met de apotheker van groot belang. Ook de acute zorg voor ouderen vereist speciale aandacht. Naarmate mensen ouder worden, staat het behoud en herstel van functionaliteit, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven voorop, in plaats van alleen het genezen van de ziekte. Het herstel duurt langer naarmate mensen ouder worden, het evenwicht raakt sneller verstoord en de begeleiding van de patiënt vergt meer tijd. De complexiteit van de problemen neemt toe naarmate mensen ouder worden, en het besef van de eindigheid van het leven speelt een steeds grotere rol. Ook bij ouderen is het belangrijk dat de geleverde zorg zoveel mogelijk aansluit bij hun wensen, behoeften en verwachtingen (zorg-op-maat).

De zorg voor ouderen met complexe problemen moet worden gegeven binnen een samenhangend zorgnetwerk. De huisarts  en praktijkondersteuner ouderen heeft hierin een coördinerende rol, waarbij het beleid van de betrokken artsen en andere zorgverleners op elkaar wordt afgestemd. Zelfs wanneer de patiënt intensieve zorg in het ziekenhuis ontvangt of wanneer een andere zorgverlener de zorgcoördinatie overneemt, behoudt de huisarts de regie op de achtergrond.