« terug naar vorige pagina

Diabetes spreekuur

Praktijkondersteuner en het diabetesspreekuur

Diabetes mellitus, ofwel suikerziekte, is een complexe chronische ziekte en kan voor iemand met diabetes en zijn omgeving heel ingrijpend zijn. Voor iemand met diabetes is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de adviezen met betrekking tot voeding en beweging en hoe deze op te volgen zijn. Het is van belang dat er adequaat gehandeld wordt tijdens bijvoorbeeld ziekte en reizen. En ook het juiste gebruik van tabletten en/of insuline en het omgaan met de materialen, zoals de bloedglucosemeter en/of insulinepen.

Wat kan de praktijkondersteuner voor u betekenen?

Anja Boute is een gespecialiseerde praktijkondersteuner op het gebied van Diabetes Mellitus. Zij adviseert, begeleidt en ondersteunt, zodat u een zo zelfstandig mogelijk leven kunt leiden. Verder bespreekt zij met u hoe u complicaties op de korte én lange termijn tot het minimum kunt beperken. Er wordt gewerkt volgens de standaard van het Nederlandse Huisartsen Genootschap. De (huis)arts blijven de medisch verantwoordelijke behandelaars.                     

Wat doet de POH?

De POH gaat in op uw vragen en beleving en zij kan informatie, advies en instructie geven.

 • geeft extra informatie over het ziektebeeld Diabetes Mellitus, de behandeling en de werking van tabletten/insuline.
 • geeft advies over leefstijl en uitleg over de beïnvloedende factoren zoals stress en ziekte.
 • helpt u te leren omgaan met uw diabetes, het vragen en het aanvaarden van hulp.
 • adviseert bij te hoge of te lage bloedglucose en preventiemogelijkheden.
 • voert regelmatige controles uit.
 • geeft uitleg over complicaties die kunnen optreden en preventiemogelijkheden.
 • begeleidt bij het injecteren van insuline en bij het meten van de bloedglucosespiegel
 • begeleidt bij zelfcontrole, bij het leren bijstellen en of veranderen van de hoeveelheid insuline.
 • adviseert over de aanschaf van hulpmiddelen, zoals een insulinepen en/of bloedglucosemeter
 • adviseert over voeding en dieet in overleg met de diëtist.
 • adviseert over mond-, lichaams- en voetverzorging en geeft schoenadviezen om complicaties te voorkomen.
 • adviseert over insulinegebruik bij sporten, op vakantie en reizen en Ramadan.
 • geeft voorlichting aan uw partner en/of familieleden.
 • informeert over lotgenotencontact en Diabetes Vereniging Nederland (www.dvn.nl).