« terug naar vorige pagina

Astma en COPD spreekuur

Astma en COPD zijn longaandoeningen die worden gekenmerkt door een chronische ontsteking van de luchtwegen. Deze ontsteking veroorzaakt vernauwing van de luchtwegen, wat resulteert in symptomen zoals hoesten en kortademigheid. Het verschil tussen astma en COPD is dat astmapatiënten soms periodes hebben waarin ze geen klachten ervaren, terwijl dit bij COPD vaak niet het geval is. Bovendien neemt de ernst van de klachten bij COPD meestal toe na verloop van tijd, terwijl dit bij astma niet per se het geval hoeft te zijn.

Als u astma of COPD heeft en medicatie gebruikt, is regelmatige controle belangrijk. Voor patiënten met COPD die relatief weinig klachten hebben, is een jaarlijkse controle op het spreekuur met spirometrie (een longfunctieonderzoek, ook wel bekend als een ‘blaastest’) zinvol. In onze praktijk voert praktijkondersteuner (poh) de spirometrie uit en geeft zij advies over eventuele verdere behandeling.

COPD
Volgens de World Health Organization is COPD de derde doodsoorzaak in Nederland, na hart- en vaatziekten en kanker. De zorgvraag voor mensen met COPD neemt ook sterk toe. Op dit moment zijn er meer dan 300.000 mensen met COPD in Nederland (RIVM 2009), en dit aantal zal naar verwachting met bijna 40% stijgen als we kijken naar demografische ontwikkelingen en rookgedrag in de afgelopen decennia. Het is daarom van groot belang om vroegtijdig te diagnosticeren, wat niet alleen de gezondheid ten goede komt, maar ook kan leiden tot kostenbesparingen in de zorg. Kosten kunnen verminderd worden door een vroegtijdige en betere diagnose, het opsporen van gevallen en het bevorderen van zelfmanagement bij COPD. Om goede zorg te kunnen bieden aan COPD-patiënten, is het essentieel dat de diagnose volgens de geldende afspraken wordt gesteld, dat de classificatie, risicofactoren en bijkomende aandoeningen bekend zijn, en dat duidelijk is welke behandeldoelen gesteld kunnen worden.

Kortom, het optimaliseren van de diagnostiek van COPD in de eerste lijn is een belangrijke voorwaarde voor goede COPD-ketenzorg.